حضور مردم سمنان در اربعین دلدادگان حسینی – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، مراسم اربعین عاشقان حسینی در سمنان نیز مانند سایر نقاط کشور با حضور گسترده مردم متدین و خداجوی دیاری برگزار شد. کومس برگزار شد. تشییع هیئت های مذهبی در مسیر پیاده روی عاشقان اربعین کل افراد زیادی بودند.

در برخی از نقاط استان سمنان ادعیه خوانی و نغمه خوانی قسط امام حسین (آ) با استقبال پرشور مردم برگزار شد. در شهرهای شاهرود و سمنان راهپیمایی یاران حسینی همچنان ادامه دارد.