حضور معاونان رئیس جمهور در جلسه سران قوا


جلسه سران قوا عصر شنبه به میزبانی نهاد ریاست جمهوری با حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، محمد باکر کلیباف رئیس شورای اسلامی شهر، غلامحسین محسنی ادجه ای رئیس قوه قضائیه برگزار شد. و همچنین معاونان رئیس جمهور

نشست سران قوا با حضور «محمد محبر» معاون اول رئیس جمهور، «محسن رضایی» معاون اقتصادی رئیس جمهور و «مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

به گزارش ایرنا، نشست سران قوا به میزبانی نهاد ریاست جمهوری عصر شنبه با حضور سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور، محمدبکر کلیباف رئیس شورای اسلامی، غلامحسین محسنی ادجه ای رئیس شورای اسلامی شهر برگزار شد. قوه قضاییه و همچنین معاونان رئیس جمهور.

در این جلسه معاونان رئیس جمهور گزارشی از پیشرفت روزافزون توسعه و تولید در کشور و تداوم سیاست های حمایتی دولت از بخش تولیدی از جمله جذب نقدینگی و تداوم بهره وری دارایی ها ارائه کردند.