خانه شکنی رمز رفتن اجتناب کرده اند مشتریان اندروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید iOS
این این سیستم‌های مخرب وانمود می‌کنند کدام ممکن است رمزارزهای محبوبی مشابه Metamask، Kevin Bass، Trust Walt، Envelope Token، BitPay، imToken را انتخاب کنید و انتخاب کنید OneK هستند.