خبرگزاری مهر: آیت الله ری شهری عمر شخصی را صرف فروش اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل بیت کرد | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، مشاور مقام معظم مدیریت در امور بین الملل در پیامی درگذشت آیت الله محمد محمدی الریشیری را آسایش ذکر شد.

محتوای متنی پیام وی به این رئوس مطالب بود:

به تماس گرفتن خدا

من می خواهم اجتناب کرده اند آن خدا هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سوی او باز خواهیم گشت

درگذشت عالم عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالم بزرگوار حضرت آیت الله محمد محمدی الریشاری موجب تأسف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأسف فراوان گردید.

وی همواره مدافع قطعا ارزش آن را دارد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاران امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بود کدام ممکن است عمر پربرکت شخصی را در راه اعتلای شناسایی اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان آل آل سپری کرد. اهل بیت عصمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید طهارت علیهم السلام به تبیین قطعا ارزش آن را دارد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارف دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی می پردازند.

آیت الله ریشهری در دوران در گذشته اجتناب کرده اند انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دوران کشتی همراه خود حکومت استبدادی همواره موقعیت مهمی ایفا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دوران پس اجتناب کرده اند انقلاب نیز وظیفه های مهمی اجتناب کرده اند جمله حاکمیت شرع انقلاب اسلامی، وزیر دانش، دادستان کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب را بر عهده گرفت. ، را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدعی العموم. جیب دادگاه ویژه مذهبی، دبیر کل باند مدافع قطعا ارزش آن را دارد های انقلاب اسلامی، تولیت حضرت عبدالعظیم حسنی (علیه السلام)، مشاور مردمان استان تهران در مجلس خبرگان مدیریت. ، یکی اجتناب کرده اند اعضای مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام، مشاور ولی فقیه، سران حجاج ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید … موقعیت موثری داشتند.

اینجانب درگذشت این بزرگوار گرانقدر را به بخش های علمیه، ارادتمندان، طلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیت الحرام آسایش عرض نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند درگاه خداوند متعال غفران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغفرت را مسئلت می نمایم.

علی اکبر ولایتی