خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانمصطفی موسوی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر تصدیق شد: همراه خود وجود اقدامات {انجام شده} برای تعمیر عوامل حادثه خیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بازدید کنندگان، آمار تصادفات در ایام نوروز افزایش کشف شد.

وی ذکر شد: این آمار مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخاوتمندانه است جوجو وقفه ها در بالای جدول برخورد قرار می گیرند.

موسوی ذکر شد: بیشترین تصادفات درمورد به خودروهای حامل اتباع خارجی غیرمجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات قاچاق {بوده است}.

وی به لزوم مقابله همراه خود آن ردیابی کرد گرفتن کردن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خیابان ها ذکر شد: ۳۵ سهم تلفات انسانی تصادفات امسال درمورد به این خودروها است.

وی علاوه بر این اجتناب کرده اند افزایش پروازهای نوروزی به کرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکان مسافران خبر داد.