خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، صبح پنجشنبه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همراه خود میشل کمک رئیس‌جمهور لبنان در خصوص افزایش روابط دوجانبه، تحولات قلمرو‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان‌های بین‌المللی دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کرد.

{در این} مونتاژ دکتر امیر عبداللهیان وی تصریح کرد کدام ممکن است تحولات اوضاع لبنان را اجتناب کرده اند نزدیک دنبال می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روزهای روی حیله و تزویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وسط های صلح دوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامی این ملت هستیم. ما کنار هم قرار دادن همکاری همراه خود ملت دوست شخصی همراه خود ملاحظه به شرایط روی حیله و تزویر کنونی در لبنان هستیم.

وزیر امور خارجه کشورمان همراه خود ردیابی به الگو شتابان تحولات در قلمرو اظهار داشت: نتایج این تحولات را به نفع کل قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان می بینیم. وی افزود: ما به بلند مدت قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این نتیجه مذاکرات خوشبین هستیم. دکتر امیر عبداللهیان وی بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند قابلیت های شخصی برای ایفای عملکرد در رفع فاجعه یمن تاکید کرد. وی علاوه بر این تصریح کرد کدام ممکن است جمهوری اسلامی ایران اجتناب کرده اند روابط قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربی سوریه استقبال می تنبل. دکتر امیر عبداللهیان رئیس جمهور کشورمان ضمن خوشامدگویی به دکتر رئیسی اجتناب کرده اند دعوت رئیس جمهور لبنان برای بازدید به جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

{در این} دیدار، میشل کمک وی همراه خود ردیابی به مشکلات مالی کشورش اظهار داشت: هر مشکلی در قلمرو بر لبنان تأثیر عقب کشیدن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروز هر مشکلی در لبنان تأثیر عقب کشیدن بر قلمرو ممکن است داشته باشد. وی افزود: متأسفانه ما در قلمرو ای اقامت می کنیم کدام ممکن است جامعه ای اجتناب کرده اند مشکلات دارد. کشورهای عربی اجتناب کرده اند تشنج مبارزه کردن می برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما اجتناب کرده اند ضرر پناهندگان سوری مبارزه کردن می بریم. پس باید {به سمت} وفاداری حرکت کنیم. رئیس جمهور لبنان افزود: از دوام لبنان همراه خود حمایت جمهوری اسلامی ایران در جنوب این ملت انبساط کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ملت ما به سمت اشغالگری استراحت خاطر بخشیده است. با این حال لبنان برای این از دوام تحمل فشار است. رئیس جمهور لبنان نسبت به موفقیت مذاکرات وین ابراز امیدواری کرد توجه ها رسیدن.