خبرگزاری مهر: اوکراین عالی جهان کلیدی در فراگیر کیف را بازپس خواهد گرفت | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، وزارت حفاظت اوکراین ادعا کرد: در ساعات اولین بامداد سه شنبه، نیروهای اوکراینی پس اجتناب کرده اند نبردی از حداکثر، نیروهای روسی را اجتناب کرده اند ماکاریف در غرب کیف سطح راندند. جهان بازپس گیری شده به نیروهای اوکراینی اجازه داد به همان اندازه مدیریت آزادراه بی نظیر {در این} جهان را یک بار دیگر به کف دست بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانع رفتن نیروهای روسی در شمال غربی کیف شد.

همراه خود این جاری، این وزارتخانه ذکر شد کدام ممکن است نیروهای روسی مدیریت سایر بخش‌های حومه شمال غربی کیف در بوچا، هوستومیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرپین را به کف دست گرفته‌اند کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنها اجتناب کرده اند ابتدای مبارزه مورد حمله قرار گرفته‌اند.

آسوشیتدپرس علاوه بر این گزارش داد کدام ممکن است چندین انفجار روز سه شنبه کیف را لرزاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدای شومینه توپخانه با کیفیت صنعتی اجتناب کرده اند شمال غربی شهر شنیده شد.