خبرگزاری مهر طلای مشاور ایران در پاراکانو را گرفت | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، در شکسته نشده رقبا های قهرمانی آسیا در آب های آرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش پاراکانو، رویا سلطانی در فینال KL2 بانوان همراه خود زمان ۱:۰۳.۷۸۶ دقیقه به مقام اول کف دست کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدال طلا کف دست کشف شد.

نمایندگان ازبکستان، هند، تایلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران دوم به همان اندازه ششم شدند

در همین مسابقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کلاس KL2 پاراکانو پسرها کدام ممکن است همراه خود حضور نمایندگان قزاقستان، ازبکستان، ژاپن، کره جنوبی، هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایلند برگزار شد، آبتین زرگو همراه خود زمان ۴۹.۱۳۵ ثانیه چهارم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعید حسین پور همراه خود زمان ۵۲.۱۳۰ ثانیه. . رتبه ششم