خبرگزاری مهر – پایین لرزه ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر جزیره خارک را لرزاند | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، پایین لرزه ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر ساعت ۲۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳ دقیقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۶ ثانیه جزیره خارک در استان بوشهر را لرزاند.

این پایین لرزه در عمق ۸ کیلومتری، اندازه جغرافیایی ۵۰.۲۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرض جغرافیایی ۲۹.۲۳ سند شده است.

ادامه دارد خسارتی گزارش نشده است.