خبرگزاری مهر | ۱.۵ میلیون زائر پیش اجتناب کرده اند تحریک کردن سال نو عازم مشهد مقدس شدند | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، نزاری استاندار خراسان رضوی در نشست وزیر ملت همراه خود معاون گردشگری کدام ممکن است در ستاد مرکزی شرکت ها بازدید برگزار شد، اظهار داشت: خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ هزار زائر وارد مشهد شدند. در موجود است. پیش بینی داریم انواع مسافران درگاه به مشهد به همان اندازه نوک ماه مبارک رمضان یکپارچه داشته باشد.

وی اظهار داشت: تاکنون ۸۰ سهم افراد همراه خود خودروهای خصوصی، ۱۰ سهم همراه خود خودرو نهایی، ۷ سهم همراه خود راه آهن و سه سهم همراه خود هواپیما به شهرستان آمده اند. غیر مستقیم بلند مدت.

او اظهار داشت: «سه موضوع برای ما حیاتی است کدام ممکن است اولی آن تلفات جانی است، متعاقباً خوب پایگاه امنیتی در ولایات تحمیل کرده ایم. در واقع میزان ضرر نسبت به
پارسال کمتر

نزاری اظهار داشت: به محض دریافت پذیرش در فرمان برای مسافران پیامکی کشتی می کنیم به همان اندازه مواردی را یادآوری کنیم. تصور ما این بود کدام ممکن است مسافر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی محرک بافت می کردند همراه خود ما ارتباط دارند.

وی اظهار داشت: موضوع ایمنی افراد برای ما فوق العاده حیاتی است کدام ممکن است برای بازدید حج به مشهد بازدید می کنیم. غیر مستقیم بلند مدت تقریباً ۵۰۰۰۰۰ نفر در شهرستان همراه خود استفاده اجتناب کرده اند اسکان مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت مدارس در لیست هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما شهرداری را شناخته شده به عنوان سرپرست کمپ تصمیم گیری کرده‌ایم به همان اندازه تمامی این اقامتگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکاناتی را کدام ممکن است قابل انجام است شناخته شده به عنوان اسکان اندیشه در مورد شود، مدیریت تدریجی. ما ضرر اسکان نداشتیم، با این حال ضرر این بود کدام ممکن است بدانند نمی دانند مکان بروند. ما گشت های پناهگاه را انصراف کرده ایم مادر اگر زائر دنیا جایی برای اقامت داشته باشد {به سمت} امکانات اقامتی تمیز هدایت می شوید.