خسارت سیل در برد چهارمحال و بختیاری (عکس)
سامانه بارشی موسوم به مونسون از روز گذشته وارد چهارمحال و بختیاری شده است، این سامانه بارشی در نخستین لحظات ورود به استان پس از تشدید فعالیت این سامانه بارشی در بن، باعث آبگرفتگی جاده در شهرستان شهرکرد و بسیاری از نقاط استان شد. شهرستان شاهد سیل شد در روستای برده بودیم که متاسفانه خسارات مالی زیادی به مردم آن روستا وارد کرد.