خوزستان/ اعتراض به خاموشی با نوزادی که از گرما بیمار شد (فیلم)
یکی از شهروندان روستای منصوره در حالی که نوزادش را که از گرما رنج می برد در آغوش می گیرد به هیئت برق شادگان خوزستان می گوید: این بچه چه گناهی کرده است از ساعت ۱۱ صبح تا الان که با ماشین گرمش کنند. گرم است در گرما چه گناهی دارند؟ «بیا ببین چرا مادر و خواهرش در گرما در ماشین نشستن گناه است؟