خیابان های سمنان ۴ روز آسیب ندیدند/ بدتر کردن نظارت بر مجتمع های بین دولتی


سید محمدرضا هاشمی استاندار سمنان در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار فارس در سمنان، گفت: همراه خود همکاری هلال احمر، پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهداری طی ۴ دیروز خوشبختانه چیزی نداشتیم، تلفات جانی هم نداشتیم. در تصادفات استان سمنان جای تشکر دارد.

وی افزود: اجتناب کرده اند تقوا، همراهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری فوق العاده سازنده بازاریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسبه استان سمنان در نهایت سال تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر می کنم.

استاندار سمنان اظهار داشت: تداوم بدتر کردن مدیریت ها بر بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نانوایی های این استان حیاتی است.

الهاشمی اظهار داشت: مردمان استانداری سمنان چه در شهرهای در اطراف افتاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در روستاها نباید درگیر تامین کالاهای شخصی باشند.

وی اظهار داشت: در استان سمنان ضعیف کالاهای اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر فراهم می کند {وجود ندارد}.

استاندار سمنان اظهار داشت: در زمینه نتیجه گیری مانترا سال، فرمایشات مقام معظم مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع ایمنی غذایی، موقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظایف ستاد ساماندهی بازار فوق العاده جسورانه {خواهد بود}.

الهاشمی خاطرنشان کرد: نظارت بر مجتمع ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان های غذا خوردن اطمینان حاصل شود که محافظت سلامت محله همچنان در اصل شکل است.

انتهای پیام/۲۵۶۸/۰/
این را برای صفحه اول توصیه دهید