داده ها آموزان باید راه شهدا را شکسته نشده دهند – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، یوسف نوری شامگاه چهارشنبه همراه خود گرامیداشت یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهدای شلمچه گفت: شلمچه قطعه ای اجتناب کرده اند بهشت ​​را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل عروج عزیزترین بچه ها ایران اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین الان انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالندگی ملت در همه بخش های آموزشی است. زمینه های. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش های اجتماعی به خاطر خون این شهداست.

وی فروش سیره شهدا را الگویی برای انبساط محله اسلامی عنوان کرد. وی دقیق کرد: راه شهدا در مسیر درست الهی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش سنت شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتمان ایثار در محله موقعیت مهمی در آسانسور روحیه ملت دارد.

نوری همراه خود تاکید بر اینکه داده ها آموزان حماسه های بزرگی را در دوران حفاظت مقدس خلق کردند، ذکر شد: الگوی بارز این حماسه ها را «شهید حسین فهمیده» کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند اسطوره های فراموش نشدنی گذشته تاریخی ایران اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگویی برای همه است، {به رشته} تحریر درآورد. دانشجویان در ملت». را انتخاب کنید و انتخاب کنید حماسه فدای این معرفت فرا تکل شهید دائمی در گذشته تاریخی انقلاب اسلامی {می ماند}.

وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش: شهدا اجتناب کرده اند مقام را انتخاب کنید و انتخاب کنید منزلت بالایی برخوردارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکی نیست کدام ممکن است ایثار ایشان بالاترین جلوه آیه شریفه است.نخواهد از گرفتن خوب بیابان حتی در ممکن است خرج می کنید نسبت به. به همان اندازه دوست داریدوی همراه خود دقیق اینکه داده ها آموزان روی پایین هستند، ذکر شد: داده ها آموزان باید همراه خود تجهیز به علم، اعلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بصیرت راه شهدا را شکسته نشده دهند.

نوری ذکر شد: در راستای گرامیداشت یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سنت ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه در نظام آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش این سیستم Rize خوش آمدی برپایی اردوهای راهیان آفتاب، برگزاری کنفرانس نیلوفر روشن در مدارس، تجلیل اجتناب کرده اند خانوار شهدا، برپایی ۴۰ یادواره برای شهید پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تالیف کتب درمورد به شهدای علم. فرا تکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید … الگوی هایی اجتناب کرده اند این قبیل اقدامات.