«داروها» و نسخه های بسیار برای بیماران
همزمان با اجرای طرح دروار، وزیر بهداشت اعلام کرد: «برای رفاه حال افراد فاقد بیمه، این افراد به مدت سه ماه تا زمان پاسخگویی به سؤال صلاحیت‌شان تحت پوشش بیمه رایگان قرار می‌گیرند و به این ترتیب با مراجعه به داروخانه، در آنجا به داروخانه مراجعه می‌کنند. یک تغییر خواهد بود. آنها قیمت را نمی گیرند.