درخواست اوکراین از اتحادیه اروپا برای تحریم های بیشتر علیه ایران


یک مقام ارشد دولت اوکراین از اتحادیه اروپا خواسته است که تحریم هایی را علیه ایران اعمال کند.

به گزارش فارس به نقل از منابع خبری، اوکراین با این ادعا که روسیه از پهپادهای ساخت ایران استفاده می کند، درخواست تحریم ایران از اتحادیه اروپا را کرده است.

دیمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین، خواستار تحریم ایران شد و مدعی شد که ارتش روسیه از پهپادهای ایرانی در نبرد علیه کیف استفاده کرده است.