در سایه تلاش نیروهای نظامی امنیت کامل در کردستان برقرار شده است – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در مرز حضور دارد یک کفش مریوان با تقدیر و تشکر از اقدامات نیروی انتظامی و امنیتی خاطرنشان کرد: شاهد صحنه های زیبایی در کردستان بوده ایم که به برکت امنیت کامل زائران کردستان تامین می شود.

وی افزود: این امنیت مطلوب در سایه تلاش همه نیروهای مسلح که با جان و دل در خدمت مردم هستند تامین شده و رضایت زائران را به همراه داشته است.

رئیس کمیته برنامه و بودجه شورای اسلامی گفت: خدا را شکر می کنم که رفتم و از مرز برگشتم. یک کفش مریوان بود که آب و هوا و طبیعت زیبای این منطقه جای قدردانی است.

تدابیر حاجی بابایی در تردد مرزی یک کفش او آن را خوب ارزیابی کرد و گفت: «امنیت روان هم در داخل و هم در خارج از مرز عراق مشهود بود. احساس کردم در داخل ایران هستیم و همکاری و همکاری خوب مردم در همه جهات ستودنی است.»