دستگیری ۲۳ شعار نویس در گلستان


سازمان اطلاعات سپاه نینوا: با اقدامات و اشراف اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه نینوا گلستان، تاکنون ۲۳ نفر از این افراد که تحت تاثیر فضای مجازی و رسانه ای دشمنان بودند دستگیر شده اند.

سازمان اطلاعات سپاه نینوا گلستان در اطلاعیه ای اعلام کرد: ۲۳ نفر از عناصر شعارنویس و ناقض امنیت در روزهای اخیر در این استان دستگیر شدند.

به گزارش روابط عمومی سپاه نینوا، در این گزارش آمده است: پس از حضور مقتدرانه مردم فهیم و آگاه گلستان در محکومیت اغتشاشات اخیر، اقدامات میدانی راهزنان، یاغی ها و نفوذی های دشمن در منطقه ناکام مانده است. در خیابان و روستا آرامش و امنیت برقرار شد اما در این میان تعدادی از عناصر یاغی دشمن دست به اقدامات مضحک و مضحک مانند دیوارنویسی و پخش شبنما زدند.

سازمان اطلاعات سپاه نینوا در این پیام افزود: با اقدامات و هوشمندی پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه نینوا گلستان، ۲۳ نفر از این افراد که تحت تاثیر فضای مجازی و رسانه های دشمنان قرار گرفته اند. تا کنون دستگیر شده است.

ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه نینوا تاکید کرد: از طریق شماره ۱۱۴ و سامانه پیامکی ۶۶۰۰۰۰۶۷۱۱۴ آماده دریافت اخبار و گزارشات پیرامون مسائل سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی است.