دیدار نوروزی رئیس جمهور همراه خود افسران کشوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید لشکری


به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، رئیس جمهور به رویداد عید نوروز همراه خود افسران کشوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید لشکری ​​دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو کرد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید