ردیابی افسر پلیسی که با مشت به صورت زنی کوبید


مهر نوشت: روز گذشته کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که در آن یکی از ماموران پلیس به دلیل نامعلومی با یکی از شهروندان روبرو شده و به صورت وی سیلی می زند.
یک منبع آگاه در فراجه در گفتگو با خبرنگار انتظامی مهر گفت: پس از انتشار کلیپی در فضای مجازی مربوط به ملاقات یک پلیس با یک زن، دستور ویژه ای از سوی مراجع ذیربط پلیس برای پیگیری و پیگیری صادر شده است. با این موضوع برخورد کنید