رشد ۱۱۵ درصدی گردشگران در استانبول؛ ایرانی ها سوم شدند
درآمد گردشگری ترکیه در سال ۲۰۱۹ با ۵۲ میلیون گردشگر خارجی، ۳۴ میلیارد دلار (۳۳.۳ میلیارد یورو) بوده است. در سال ۲۰۲۱، در مقایسه با دوره محدودیت های کرونا در سال ۲۰۲۰، درآمد گردشگری ترکیه دو برابر شد و به ۲۵ میلیارد دلار (۲۴.۵ میلیارد یورو) رسید.