روایت عباس عبدی از شباهت ترور کیان و سرنگونی هواپیمای اوکراینی


عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب، در پاسخ به یکی از برگزارکنندگان پروژه ترور که از قتل کیان پیرفلک اطلاع داشت، نوشت:

متأسفانه بسیاری این استدلال را باور کردند و ۳ روز ماجرای سقوط هواپیما را پذیرفتند و پس از آن واقعیت برعکس این ماجرا بود.

روایت عباس عبدی از شباهت ترور کیان و سرنگونی هواپیمای اوکراینی