روسیه آرزو کرد رای گیری دانستن درباره پیش نویس تصمیم دانستن درباره اوکراین شد


خبرگزاری فارس گزارش داد کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند تخلیه گزارش هایی مبنی بر انتخاب روسیه برای تأخیر رای گیری شورای ایمنی دانستن درباره تصمیم پیشنهادی شخصی دانستن درباره اوکراین، اکنون تذکر مسکو تنظیم کرده است.

عالی تأمین در شورای ایمنی به ریانووستی ذکر شد کدام ممکن است روسیه آرزو کرد نظرسنجی شورای ایمنی گروه ملل دانستن درباره پیش نویس تصمیم بشردوستانه دانستن درباره اوکراین شده است.

این تأمین کدام ممکن است نامش فاش نشده است، آموزش داده شده است است کدام ممکن است «روسیه روز چهارشنبه ۲۳ مارس تقاضا رأی‌گیری حاضر کرده است».

به گزارش ریانووستی، تأمین عکس این داده ها را تایید کرد.

بر ایده این پیش نویس تصمیم، شورای ایمنی آرزو کرد «شومینه بس همراه خود مذاکره برای ضمانت اجتناب کرده اند تخلیه فوری، ایمن، داوطلبانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون مانع همه غیرنظامیان» شده است. در عین جاری، شورای ایمنی بر لزوم انعقاد توافقنامه بین ۲ ملت با اشاره به سلاح خوب و دنج همراه خود نیازها بشردوستانه برای این منظور تاکید می تنبل.

این مقاله خواهد آمد کدام ممکن است توسط ریانووستی کپی شده است علاوه بر این خاص می‌تنبل کدام ممکن است شورای ایمنی گروه ملل متحد به حمایت مناسب اجتناب کرده اند غیرنظامیان، اجتناب کرده اند جمله کارگران بشردوستانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {افرادی که} در مکان‌های آسیب‌پذیر اجتناب کرده اند جمله خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان قرار دارند، خواستن دارد.

علاوه بر این این، این سند آرزو کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند زیرساخت های غیرنظامی برای میزبانی اجتناب کرده اند قدرت نیروی دریایی استفاده نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در مناطق پرجمعیت نصب نشود.

روز سه شنبه، فدراسیون روسیه پیش نویس تصمیم ای را به شورای ایمنی حاضر کرد کدام ممکن است در آن آرزو کرد “شومینه بس همراه خود مذاکره شورای ایمنی برای تضمین خروج بلافاصله، ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوطلبانه همه غیرنظامیان” شد.

زودتر، دارایی ها دیپلماتیک در گروه ملل ادعا کردند کدام ممکن است رای گیری شورای ایمنی دانستن درباره پیش نویس تصمیم بشردوستانه روسیه دانستن درباره اوکراین روز جمعه برگزار تبدیل می شود. (عمیق اصولاً)

آخر حرف / خ
این را برای صفحه اول توصیه دهید