رژیم خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرطوب بر فضای البرز تحت سلطه است


محمدرضا فلی نژاد مدیرکل مدیریت فاجعه استانداری البرز درست در این لحظه در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس در کرج تصدیق شد: روز جمعه در جهان البرز مرکزی.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرکل مدیریت فاجعه استان البرز یکپارچه داد: بر این مقدمه به همان اندازه ساعاتی تولید دیگری وزش باد آنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از حداکثر، هر ساعت غبار ظریف، رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال ریزش تگرگ در البرز {خواهد بود}.

این پاسخگو برای ذکر شد: طوفان غیر دائمی برف، بارش باران، رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد از حداکثر اجتناب کرده اند جمله خطرات این سامانه است کدام ممکن است اجتناب کرده اند سحرگاه روز پنجشنبه ۱۳ فروردین ماه به همان اندازه شنبه ۵ فروردین ماه سال جاری پرانرژی تبدیل می شود.

به آگاه وی شکستگی بوته ها، لغزندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یخ زدگی معابر، اختلال در تردد، ریزش سنگ در ارتفاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگراه های کوهستانی، آسیب به سقف منازل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازه های غیر دائمی، گلخانه ها، بیلبوردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیلبوردهای درجه شهر، سقوط اجسام اجتناب کرده اند ارتفاعات، فرار تجهیزات های ذیربط. پیش بینی {می رود} بوته ها را در تذکر بگیرند.

نوک نامه / ج
این را برای صفحه اول توصیه دهید