زمان سند عنوان مجدد در کنکور فرا رسیده است


به گزارش تلنگر، فینال مهلت سند عنوان نامزدها نمایندگی در آزمون سراسری ۱۴۰۱ در وسط های روزانه نوبت دوم «ساعت شب»، دانش، دیجیتال، پردیس خودگردان دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات آموزش برتر، دانشکده پیام آفتاب، غیرانتفاعی است. موسسات آموزش برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این دانشکده آزاد اسلامی. در مهلت تصمیم گیری شده (۲۰ الی ۲۰ بهمن ماه) سودآور به اکتسابی کد اطلاعات تحصیلی نشدند هر دو به هر علت عکس سودآور به سند عنوان در آزمون نشدند، مهلت سند عنوان مجدد از فردا یکشنبه اول یکشنبه لغایت چهارشنبه چهارم آذرماه می باشد. اسفند ماه سال جاری اندیشه در مورد شده است کدام ممکن است نامزدها می توانند کاملاً توسط درگاه {اطلاع رسانی} این گروه اقدام نمایند.

علاوه بر این متقاضیانی کدام ممکن است قبلا {در این} آزمون سراسری ۱۴۰۱ سند عنوان کرده اند می توانند در صورت تمایل نسبت به اصلاح داده ها سند عنوان شخصی در بازه روزی فوق اقدام نمایند.

گروه سنجش آموزش ملت در فینال آمار کنکور ۱۴۰۱ از شتاب ۴ درصدی داوطلبان خبر داد. در مجموع بیش از شمارنده ۱۴۱۶ هزار داوطلب در ۵ گروه آزمایشی برای کنکور ۱۴۰۱ سند عنوان کردند.

آزمون سراسری ۱۴۰۱ در روزهای ۸، ۹، ۱۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱ برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج آن مشابه با سال های قبلی (به جز سال ۱۳۹۹ کدام ممکن است نتایج {به دلیل} کرونا ادعا شده بود) در جریان مرداد ماه سال بلند مدت ادعا تبدیل می شود.

محدوده منطقه داوطلبان پس از ادعا نتایج اولین آزمون سراسری ۱۴۰۱ تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت مرداد ماه برای داوطلبان بورسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شرایط ویژه انجام تبدیل می شود. دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات آموزش برتر باید از ابتدای سال تحصیلی جدید وارد دانشکده ها شوند.

ت //