زمان منتشر شده فصل سوم فاصله جدید


به گزارش تلنگر، چندی پیش امین حی بازیگر سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید داور ۲ فصل این سیستم «دوران جدید» از تحریک کردن منتشر شده سری جدید این این سیستم تلویزیونی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: احسان علیخانی توسط دست اجراست. از کنار هم قرار دادن سازی مونتاژ سری جدید این این سیستم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است منتشر شده هر دو منتشر شده آن خاص نیست.

جامعه سه رسما ادعا شد؛ سری جدید این سیستم «عصر جدید» عید سعید فطر از جامعه سه منتشر شده تبدیل می شود.

مهدی بلوکات قائم مقام این جامعه اظهار داشت: سری جدید این سیستم عصر جدید از عید شعبان کدام ممکن است ۲۷ اسفند ماه سال جاری به همان اندازه عید غدیر انعطاف پذیر ۱۴۰۱ از جامعه سه منتشر شده تبدیل می شود.

وی افزود: احسان علیخانی همانند قبلی اجرای سری جدید این سیستم «عصر جدید» را بر عهده خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اکنون سطوح احراز هویت نمایندگی کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش ساخت این سیستم در جاری انجام است.

بلوکات کسب اطلاعات در مورد مخلوط کردن جاده کش های سری جدید این سیستم عصر جدید نیز اظهار داشت: امکان تنظیم مخلوط کردن حاکمان کدام ممکن است ادعا تبدیل می شود موجود است.

Ts //