زمان نمایندگی در آزمون وکالت است


به آموزش داده شده است تلنگر، طبق اطلاعیه زودتر قرار بود آزمون وکالت ۱۴۰۰ واحد صنفی ۲۰ اسفندماه سال جاری برگزار شود کدام ممکن است {به دلیل} برخی اختلافات، این آزمون در گذشته تاریخی ادعا شده برگزار نمی شود.

آقای یزدالله طاهری نسب رئیس کانون وکلای خوزستان در اظهار داشت وگو همراه خود تسنیم از تاخیر در برگزاری آزمون خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی بالقوه برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۰ را خرداد هر دو تیرماه سال بلند مدت ادعا کرد.

این تأخیر در حالی رخ داد کدام ممکن است ده‌ها هزار داوطلب مدت‌هاست در جاری تحصیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی در مدرسه‌های آموزشی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش‌های شخصی را برای آزمون وکالت ۱۴۰۰ خرج کرده‌اند.

در دلیل این موضوع از حسن عبداللنبور، رئیس سندیکای وکلای دادگستری خواستیم به همان اندازه جلوگیری از جلوگیری از ظلم به این دسته از فارغ التحصیلان حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوطلبان آزمون وکالت اقداماتی را انجام دهد.

عبدالله پور اظهار داشت: آزمون وکالت بسته به سنوات قبلی در شهریور هر دو ماه های اول نیمه دوم سال برگزار می شد، از سوی تولید دیگری صدها ردیابی کرده ایم کدام ممکن است همراه خود همکاری داخل کلاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم افزایی دوجانبه می توان. به پیگیری ها متنوع متخصصان حقوقی، فارغ التحصیلان حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوطلبان آموزش پرداخته است؛ کار کردن ما در وسط نماد داد کدام ممکن است در متنوع از چیزها، با بیرون ملاحظه به اختلاف سلیقه، در رفع مشکلات رایج داخل صنف پیش قدم بوده ایم.

وی افزود: اکنون همراه خود ملاحظه به ادعا زمان برگزاری آزمون وکالت در اسفند ماه بلند مدت، متنوع از فارغ التحصیلان ماه هاست کدام ممکن است مشغول به تحصیل هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه است برای قبولی {در این} آزمون تعدادی از ماه تولید دیگری این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور کاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت شخصی را متوقف کرده باشند. با این حال چون آن است ردیابی کردم به نظر می رسد مانند است این آزمون در ماه مارس برگزار نخواهد شد!

عبدالانبور خاطرنشان کرد: کانون متخصصان حقوقی {نمی تواند} دغدغه این دسته از فارغ التحصیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوطلبان دریافت پذیرش در وکالت را نادیده بگیرد. این دلیل است اگرچه اصلاح این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیبات آزمون وکالت سخت است، با این حال ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانمان در وکالت به این نتیجه رسیده ایم کدام ممکن است به جای آن شهریور سال بلند مدت در آزمون وکالت در وسط دادگستری نمایندگی کنیم. در ابتدای سال ۱۴۰۱ شمسی برای داوطلبان این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان کانون هدر نرود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت گروه حقوقی به نفع شخصی فقها را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نفع گروه کمتر از شود. .

ت //