زمین لرزه ای به بزرگی ۵ ریشتر هرمزگان را لرزاند – تجارت نیوززمین لرزه ای به بزرگی ۵ ریشتر هرمزگان را لرزاند – تجارت نیوز