زنان ایرانی بر بام هندبال آسیا
نهمین فاصله مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا همراه خود حضور ۵ کارکنان اجتناب کرده اند قزاقستان، ازبکستان، هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران در آلماتی قزاقستان برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ کارکنان اول قهرمان جام جهانی ۲۰۲۲ گرجستان می شوند.