سال نو به روشی جدید مبارک


خانوار های ایرانی، مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدیدکنندگان اجتناب کرده اند آثار تاریخی استان زنجان اجتناب کرده اند جمله توالت، ساختمان زلفگری، سبزه میدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید… همراه خود توسط دست از گرفتن بنرهایی سال نو را به همه مردمان تبریک گفتند.

اشکان قرباجی

۰۹۰:۴۳

۱۴۰۱-۱-۴


http://fna.ir/1o5fm6