سامانه بارشی در استان تهران تا روز سه شنبه
مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران با اشاره به اینکه زمان شروع به کار سامانه از فردا دوشنبه ۱۹ مرداد تا سه شنبه ۲۰ مرداد ماه پیش بینی می شود، گفت: وقوع بارندگی و رعد و برق در مناطق مستعد احتمال وقوع باران و رعد و برق زیرا تگرگ و بادهای شدید یکی از خطراتی است که انتظار داریم اتفاق بیفتد.