سخنرانی خشمگین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیونی رئیس انقلاب در عید سعید فطر


حضرت آیت الله خامنه ای به رویداد عید سعید فطر (رضوان الله تعالی علیه) به صورت خشمگین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستقیم همراه خود ملت شریف ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت اسلامی روی زمین گفتگو خواهند کرد.

به گزارش تلنگر، سخنان رئیس معظم انقلاب روز سه شنبه ساعت ۱۰:۳۰ صبح اجتناب کرده اند پایگاه {اطلاع رسانی} KHAMENEI.IR را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیمای جمهوری اسلامی به در کنار تفسیر همزمان به صورت خشمگین چاپ شده تبدیل می شود. .