سردار چرا دکتر کراوات رو دوست نداری؟


عصر ایران است. مصطفی دانسته- سردار نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه در نشست سراسری مسئولان بسیج انجمن های هنری و ادبی در خصوص درگذشت مهسا امینی گفت: تمام اتفاقات مهسا امینی جلوی دوربین بود و همه چیز مشخص است در پزشکی قانونی. ، ده ها پزشک همه نوع آزمایش را با دقت انجام دادند و اعلام کردند که جراحتی در کار نیست. چهار هزار پزشک شهادت دادند که دلیلی برای مجروح شدن خانم امینی وجود ندارد.

در این مقاله نمی خواهم به این موضوعات مطرح شده از سوی سردار نقدی بپردازم زیرا بسیار واضح است و نیاز به تحلیل ندارد، اما در ادامه سخنان خود به نکته ای اشاره می کند که قابل بحث و بررسی است و به نکات مهمی می رسد.

نقدی در ادامه سخنان خود به دکتر مهسا امینی اشاره کرد و به بسیجیان گفت: «دکتر خودش که کراوات زده و شبیه شماست، او را دوست ندارد، در تلویزیون اعلام کرد که این خانم در گذشته جراحی مغز داشته و تومور دارد. “

متوجه موضوع شدید؟ شما دکتر کروات را دوست ندارید! یکی از مشکلات دولت دقیقاً این است که برخی می خواهند همه مردم یکسان باشند. در بسیاری از کشورهای اسلامی به راحتی می توان افرادی را با قیافه های مختلف در دسته های نماز مشاهده کرد. یکی کراوات بسته، دیگری روسری عربی به سر دارد و دیگری با شلوار پاره نماز می خواند. در ایران اما در مساجد ما تقریباً همه نمازگزاران یکسان هستند.

غم انگیزترین قسمت این است که همین افراد دیگران را از روی ظاهرشان قضاوت می کنند. مثلاً بعضی ها می گویند با این قیافه نماز می خوانی؟ و یا متأسفانه ظاهر بینی موجب افتادن شایستگان شده و ظاهر کمال جای تخصص را گرفته است.

آخرین مرحله انتخاب شغل، حتی با بالاترین ویژگی های شغلی، مشکلات اعتقادی است که عمیق نیست و در سطح باقی می ماند.

گاهی همین رفتار باعث می شد که نفاق به سطوح مختلف سرایت کند. و برای اینکه منصوب شوند در ظاهر و در مقابل شما انقلابی می شوند اما بیایید و ببینید اما در خلوت هر کاری می خواهند انجام می دهند. معمولا این افراد یک صفحه شخصی اینستاگرام و یک صفحه عمومی دارند که در آن تمام مواضع انقلابی را می گیرند و چهره اصلی خود را در صفحه شخصی نشان می دهند.

دیندار کسی است که تهمت نزند، دروغ نگوید. مذهبی که حقوق مردم را رعایت نمی کند. پارسا کسی است که به حال همسایه خود احترام بگذارد.

وقتی افراد یک جامعه از روی ظاهرشان شناخته می شوند، عمق دوقطبی در جامعه باید به عمق دره های سیاه باشد.

اگر جامعه را درونی و غیردرونی نکرده بودیم و اگر شما با دستان خودتان قطب های دینی و غیرمذهبی ایجاد نمی کردید، امروز با جامعه پراکنده مواجه نبودید.

تقسیم جامعه به دو گروه فقط به ایجاد نفرت کمک می کند. دوقطبی شدن مانند آتش سوزی جنگل است. در صورت گسترش از کنترل خارج می شود و حتی با هلی کوپتر آب پاش هم نمی توان مهار و خاموش کرد.