سرمایه گذاری در دنیای واقعی ارزش و اهمیت صد چندانی دارد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه کتابخانه امام حسین (ع) شهرستان زنجان با بیان اینکه سرمایه گذاری در دنیای واقعی ارزش و اهمیت صد چندانی دارد، اظهار داشت: کتابخانه ها بخش مهمی از فرهنگ هستند. فعالیت در توسعه جامعه موثر است و به همین دلیل باید به توسعه کمی و کیفی کتابخانه ها توجه ویژه ای شود.

وی افزود: از لحاظ فرهنگی از ابزارهایی در دنیا برای تولید محتوا استفاده می کنند و با آن ابزارها شروع به روایت و در واقع فعالیت اجتماعی با آنها می کنند.

افشارچی با بیان اینکه ما در تولید محتوا برتری نداریم، بلکه تولید برتر در دست کسانی است که روایت خود را تولید می کنند و در نهایت کنشگری اجتماعی ایجاد می کنند، ادامه داد: در حوادث اخیر ۲۷ سازمان اطلاعاتی بیگانه در این دنیای واقعی و تقویت کننده فعالیت می کنند. از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

استاندار زنجان تاکید کرد: کتابخانه ها نباید سنتی دیده شوند بلکه باید متفاوت باشند و باید به این مراکز و سایر حوزه های فرهنگی توجه جدی شود و دنیای واقعی تقویت شود.

افشارچی با بیان اینکه باید از ظرفیت شهرداری برای تحقق اهداف فرهنگ کتاب و یادگیری استفاده شود گفت: باید برای توسعه فضاهای کتابخانه ای شهرداری لحاظ شود.

وی افزود: ساخت کتابخانه برای تاثیرگذاری بر وجود مردم و خلق ثروت است تا در نهایت افرادی که ما می خواهیم هیچ تفاوتی با دنیا نداشته باشند.

استاندارد ناجان گفت: کتابخانه ها را باید خانه های محله دید و در این خانه ها گفت و گو، با هم بودن، درک همدیگر معنا پیدا می کند و به شناخت بیشتر و تغییر یکدیگر کمک می کند.