سفر باقری به عمانمعاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به اعتماد متقابل سیاسی دیرینه دو کشور تاکید کرد: اراده سیاسی تهران و عمان در راستای تبدیل این سرمایه ارزشمند سیاسی متقابل به گسترش و تعمیق اقتصادی پایدار است. همکاری و گسترش آن به شرکا برای ثبات منطقه ای