سند آخرین برجام کنار هم قرار دادن شد


به گزارش فلیپ؛ به مشاوره منصفانه تأمین آگاه، محتوای متنی هماهنگی در وین نوشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند بازگشت گروسی اجتناب کرده اند تهران، این توافقنامه گفتن احتمالاً وجود خواهد داشت.

به مشاوره این تأمین آگاه، محتوای متنی هماهنگی آخرین نوشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها موضوع پادمان آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی که همچنان ادامه دارد.

وی شکسته نشده داد: توافقات اجباری در وین به پایان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند بازگشت گروسی به وین، وی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ۱+۵ طی نشست خبری به طور مناسب هماهنگی را گفتن خواهند کرد.

گفتنی است گروسی همین الان وارد تهران شد.

انتهای گزارش // ع.م.