سنگ بنای اقدامات مهم فناورانه دفاع مقدس گذاشته شد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، سردار فرهی جایگزین وزیر دفاع در نشست تخصصی نقش علم و فناوری در حراست از مقدسات در نشست تخصصی نقش علم و فناوری در حراست از مقدسات به میزبانی موسسه محقق و یک دوره آموزشی برای صنایع دفاعی برگزار شد، وی گفت: دفاع مقدس نرم افزار و سخت افزار بسیار مهمی را در ذهن مردم عزیز ما ایجاد کرد و آن پایداری و تاب آوری بود.

وی افزود: جنگ ۸ ساله ایران و عراق پدیده بسیار مهمی در تاریخ معاصر ایران است که باید از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. یکی از مهمترین آنها تاثیر فرهنگ دفاع مقدس بر فرهنگ راهبردی کشور است، کشوری که دچار تفرقه و تحقیر شده است. یک عادت درست است که امروزه به عنوان پایدارترین کشور جهان شناخته می شود و هیچکس جرات انجام این کار را ندارد.

سردار فرهی وی بیان کرد: همین پاسداشت مقدس است که فرهنگ راهبردی، شیوه مقابله، طرز فکر، مقاومت و مخالفت با ظلم را در وجود مردم ایران تغییر داده است.

وی تصریح کرد: نظام سلطه و استکبار جهانی در قالب جنگ نیابتی علیه ملت بزرگ ایران تمامیت ارضی این کشور حمله کرد و تلاش کرد ایران عزیز را بشکند، گفت: اما دفاع مقدس زمینه ساز تبدیل شدن هدف آنها به یک آرزوی غیرممکن شد.

جایگزین وزیر دفاع گفت: دفاع مقدس به ما توانایی طراحی تولید برق و سپس بازتولید آن را داده است و همواره با درس های دفاع مقدس انواع به روز مهندسی تولید برق را برای کشورمان ارائه می کنیم.

وی افزود: دفاع مقدس ساختار قدرت را در جمهوری اسلامی تغییر اساسی داد و مفهوم جدیدی را مطرح کرد. یکی از این تغییرات تغییرات ذهنی ما برای کسب قدرت است.» من از دست دادن و ما انجام می دهیم و این دستاورد بزرگ حفاظت مقدس است.

سردار فرهی وی خاطرنشان کرد: دفاع مقدس از نظر علمی و فنی برای ما اهمیت فوق العاده ای دارد، امروز مبنای اقدامات مهمی است. از نظر فن آوری و علم حفاظت مقدس تأسیس شده است. هدف از این ملاقات کمک به تبیین این اقدامات مهم در کشور وظیفه همگان است تمرین‌کنندگان این باعث می شود کیت سنگین تر شود.

وی تصریح کرد: نقش علم و فناوری در صنعت دفاعی در دوران دفاع مقدس بسیار مهم است رنگ گنجانده شده است برای این منظور است، جمع آوری کنید مقالات، انجام مصاحبه، استفاده از مستندات رادیویی و تلویزیونی، ایجاد نمایشگاه در موزه دفاع مقدس و تشکیل کارگروه های تخصصی از جمله اقدامات وزارت دفاع برای تبیین نقش علم و فناوری در دوران دفاع مقدس است. ، در سفارش روزانه هستند.

جایگزین وزیر دفاع با بیان اینکه هر کجا رویدادها، عملیات و تصمیم گیری می بینم در طول حفاظت از سنت بر اساس علم و فناوری بوده است، وی ادامه داد: تبیین این موضوع عامل بسیار مهمی در جلوگیری از تحریف علم و فناوری در دوران دفاع مقدس و همچنین انتقال این موضوع مغفول مانده به نسل های آینده است.