سیل یزد/ خسارت به ۲۲۰ خانه
میراث فرهنگی استان یزد: پس از بارش شدید باران های موسمی در مناطق مختلف استان یزد، شاهد آبگرفتگی در تمامی مناطق و آبگرفتگی معابر، منازل و مغازه های سطح شهر بوده ایم که خسارات زیادی به بافت های خطرناک و فرسوده شهر وارد کرده است. شهر یزد از جمله بافت تاریخی یزد.