شاهد بلندترین آبشار لرستان / اطراف انصافاً بر فراز ارتفاع «طفاف» – مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


خبرگزاری مهر – گروه استانداری ها: در استان لرستان بیش اجتناب کرده اند ۳۳ رودخانه ابدی جاری است کدام ممکن است بر مقدمه حوضه آبریز به چند دسته بی نظیر قطع می شوند. اکثر استان را اشغال کردند.

رودخانه قیصر، تاریک، رودخانه بختیاری، سرخاب، ملت، بی تجربه، چ چیست خوابرا انتخاب کنید و انتخاب کنید رودخانه الیگودرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنا اجتناب کرده اند جمله رودخانه های آبریز رودخانه دز سیمور، اتاقک ، ویولندره شهر گوندخرم آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرجانا حوضه آبخیز کرخه را نیز تشکیل می دهد.

با بلندترین آبشار لرستان آشنا شوید / مناظر زیبا در بلندترین قله

با این حال وجود این رودخانه های غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر آب، آبشارهای بی نظیری را در مسیر درست حرکت کنید این رودخانه ها در دل صخره های این استان تحمیل کرده است.

در جاری حاضر بیش از پنجاه آبشار غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک در استان لرستان موجود است کدام ممکن است اصولاً آنها در رودخانه های این استان قرار دارند.

{در این} میان هفت آبشار لرستان آبشارهای بی نظیری هستند کدام ممکن است شاید در سایر عوامل ملت دیده نشوند.

با بلندترین آبشار لرستان آشنا شوید / مناظر زیبا در بلندترین قله

آبشار «شو هر دو تلی زنگ»، آبشار «بیش»، آبشار «آب سوید»، آبشار «ابشر».نووی“آبشار”می توان“آبشار”سرکانا“آبشار”عضو شدن در به“آبشار”تحمیل کردنیکی اجتناب کرده اند آبشارهای لرستان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کدام شکوه منحصر به شخص شخصی را دارند.

آبشار”نوویدر ۵۱ کیلومتری جنوب شرقی خرم آباد (بخش بابی) قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قله آن ۹۵ متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرض تاج آن ۵ متر است.

این آبشار یکی اجتناب کرده اند زیباترین اطراف لرستان است کدام ممکن است سالانه مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران زیادی را به سوی شخصی می کشاند.

با بلندترین آبشار لرستان آشنا شوید / مناظر زیبا در بلندترین قله

پارک جنگلی «نووی“ارتفاع کوه”بدیهی«نگه دار؛ در کوهستان»بدیهی» طیف گسترده ای از پوشش گیاهی دارویی غیر مستقیم شخصیت بکر این قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود آبشار انصافاً رو به {افزایش است}.نوویآن را به مکانی انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارق العاده تغییر کرد.

در کل سال ویژه به ویژه فصل آبی آبشارنووی» انواع زیادی اجتناب کرده اند افراد در جاری تماشای این آبشار انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردهمایی می آورد پوشش گیاهی دارویی به این قلمرو می الگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت شخصی را در آنجا می گذرانند.

با بلندترین آبشار لرستان آشنا شوید / مناظر زیبا در بلندترین قله

نحوه تصمیم همراه خود آبشار انصافاً «نوویبزرگراه خرم آباد به جردینهنوویباشید؛ راه حضور در این آبشار بزرگراه آسفالته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این می توانید همراه خود راه آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مسافت مختصر اجتناب کرده اند این آبشار انصافاً دیدن کنید.