شروع بارندگی شدید و سیل آسا در کهگیلویه و بویراحمد/ مردم از جاده ها و مکان های خطرناک دوری کنند.
مردم و مسئولان، عشایر، روستاییان، رانندگان تردد در مسیرهای ارتباطی، گردشگران و افرادی که به هر دلیلی در فضای باز خطرناک قرار می گیرند باید در رعایت نکات احتیاطی نهایت هوشیاری را داشته باشند، زیرا میزان بارش جوی و سیل احتمالی می تواند بسیار شدید باشد. و آسیب رسان