شناسایی ۷۰۰ حلقه چاه نفت کم دبی – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، روز گذشته جلسه ای در خصوص توزیع قیر بین نهادهای مختلف با حضور وزیر نفت و نایب رئیس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش ایرنا، وزیر نفت در پایان این دیدار با نایب رئیس شورای اسلامی که در خصوص توزیع قیر بین نهادهای مختلف برگزار شد، اظهار کرد: با تصمیمات مناسبی که نمایندگان مجلس از شهریور ۱۴۰۰ داشتند، تا کنون به زودی به زودی به این موضوع پرداخته شده است. کلیه حواله های قیر صادر شده توسط دستگاه اجرایی جذب شد.

جواد اوجی افزود: در سال ۱۴۰۱ ایرادات مطرح شده مبنی بر دو فوریت بودن قانون بودجه برطرف شد و مفاد آن نیز در دولت در حال بازنگری است، بنابراین منتظر تصویب آیین نامه نبودیم و با توجه به تعامل خوب با مجلس. ، در ۶ ماه گذشته تمام حواله های سال گذشته از پالایشگاه ها را تکمیل کرده ایم.

اوجی تصریح کرد: بحث مربوط به سهمیه واگذاری قیر در سال ۱۴۰۱ بود که مجلس هر دو ماه یک بار با وزارت نفت و دستگاه های اجرایی جلساتی برای بررسی تعهدات مربوطه برگزار می کند. امروز وزارت نفت به عنوان تامین کننده و سایر سازمان ها به عنوان پیمانکار در این زمینه ابراز خرسندی کرده اند.

۷۰۰ حلقه چاه نفت در اختیار دانشگاهیان است

وی افزود: امسال تعداد شرکت های دانش بنیان فعال در صنعت نفت از ۱۵۰ شرکتی که در ابتدای امسال وجود داشت به ۵۴۰ شرکت رسیده است و وزارت نفت تمام نیازهای خود را در این زمینه احصا کرده است. مواد اولیه، پالایشگاه ها و پتروشیمی ها و فراخوان شرکت های دانش بنیان توانمند در این طرح ها بودیم.

عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: ۷۰۰ حلقه چاه نفت کم بازده شناسایی کرده ایم که قراردادی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار منعقد می شود تا ۵۴ شرکت دانش بنیان در این حوزه بتوانند تولید این نفت را افزایش دهند. چاه ها با استفاده از روش های تکنولوژیکی

وی همچنین گفت: اتفاقات خوبی در زمینه کنتورهای هوشمند و فرآیندهای بهینه سازی در حوزه صنعت، خانه و حمل و نقل رخ داده است که در فرصت مناسب ارائه خواهیم کرد.