صادرات ۷۰۰۰ تن کالا از ایستگاه راه آهن سلماس – خبرگزاری مهر ایران و جهان نیوزکاظم گانی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ابتدای سال جاری صادرات کالا از بین ایستگاهی آغاز شده است، گفت: بین المللی راه آهن سلماس حدود ۱۱ درصد افزایش داشته است وی افزود: در ۶ ماهه نخست امسال حدود ۷ هزار تن کالای غیرنفتی از طریق ایستگاه میانی حمل شده است. بین المللی راه آهن سلماس به کشورهای همسایه صادر شد.

وی ادامه داد: همچنین در اداره ترانزیت کالا نیز حدود ۷ هزار تن کالا از این ایستگاه ترانزیتی حمل و بارگیری شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.

غنی زاده با اشاره به صادرات انواع کالا از این شبکه ریلی گفت: در این مدت ۷ هزار تن انواع کالا به کشورهای همسایه صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش داشت.

از این ایستگاه میانی کالا وارد می کرد بین المللی وی همچنین اشاره کرد و افزود: واردات کالا با کاهش ۲۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۵۰۰ تن رسید.

فرماندار سلماس گفت: شبکه ریلی سلماس نزدیک به ۳۶ کیلومتر طول دارد بیشتر آنها مسیر ریلی ترکیه در ۸۸۷ کیلومتری شبکه ریلی تهران قرار دارد.

ایستگاه راه آهن سلماس پنجمین ایستگاه میانی بین المللی کشور و نزدیک به حساب می آید بیشتر آنها شبکه راه آهن به ترکیه است.