صدور کارت نان در دستور کار دولت نیست/نان گران نمی شود – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر سید احسان خانواده وی امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: صدور کارت نان در دستور کار دولت نیست. مردم الان هم با این کارت های بانکی نان می خرند گفتگو ما با بانک مرکزی هستیم که فقط برای سرپرستان خانوار نیست، بلکه با کارت همه اعضای خانواده می توان نان خرید.

وزیر اقتصاد و دارایی افزود: هدف دولت و البته خط قرمز رئیس جمهور افزایش قیمت نان نیست. سال جاری خوب.

ادامه دارد…