عدنان گریفی: من در هلند زندگی می کنم و برای خرمشهر می نویسمگریفی در سال ۱۳۲۳ در خرمشهر به دنیا آمد و بیش از ۳۰ سال به همراه خانواده خود در هلند زندگی کرد. روزهای پایانی مصادف با هفتاد و سومین بهار زندگی این مرد خستگی ناپذیر عرصه ادبیات بود، عدنان از سال ۱۳۶۲ که در هلند اقامت گزید چندین بار به اهواز و خرمشهر سفر کرد.