عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: خطوط قرمز ایران در مذاکرات محرمانه است/با اجابت خواسته ایران از سوی آمریکا، توافق اجرایی می‌شود
همیشه باید در دیپلماسی خوش بین باشیم و اینکه چه زمانی این توافق حاصل می شود نمی شود با حدس و گمان جلو رفت ولی روند مذاکرات رو به جلو است و عقب گرد ندارد و ایست کامل ندارد و امیدواریم رو به جلو بودن نتیجه بدهد. وی در مورد اینکه آیا تحریم ها کامل لغو خواهد شد یا مرحله ای، گفت: اجازه دهید جزییات را نگوییم.