عفو ۲ محکوم به اعدام در استان فارس
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با تشکر از زحمات معاونین، ناظران، قضات، اعضا و کارکنان ستاد توسعه حل اختلاف استان، خواستار مشارکت همه معاونان و روسای حوزه های قضایی استان در ترویج فرهنگ شد. صلح و آشتی و خواستار برگزاری جلسات ماهانه کارگروه آشتی پرونده شد.