علت بارندگی شدید تابستان چه بود؟
یکی از اعضای هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد گفت: گسترش کم فشار در لایه های زیرین جو بر فراز مرکز جنوب ایران همراه با جابجایی سمت شمال پرفشار گرمسیری. منطقه و انتقال مقدار قابل توجهی رطوبت از دریاهای جنوب، شرایط مناسبی را برای وقوع بارندگی ها فراهم می کند و رگبار سنگینی را در ایران ایجاد می کند.