علم الهادی: مشهد گردشگر و شهروند ندارد، بلکه زائر و مجاور دارد
وی گفت: به مدیر کل خراسان رضوی گفتم حق ندارند برای رتبه هتل از مسافران هزینه بگیرند. اینجا مال امام رضا (ع) است و مسافر مهمان اوست. تاکید کردم فقط حق خدمت می توانید بگیرید نه حق اقامت. وقتی ملک و زمین مال امام رضا (ع) است نمی توانید برای آنها اجاره بگیرید. شما در ملک امام رضا(ع) ساختمان ساخته اید ولی مالک زمین نیستید. شما فقط مستاجر امام شده اید و حق ندارید از مردم به عنوان مسکن پول بگیرید. فقط تحت عنوان مدیریت خدمات می توانید از مهمانان هزینه دریافت کنید.