عمیق حادثه گرفتن در پادگانی در بوشهر


منصفانه تأمین آگاه در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری فارس در بوشهر، اجتناب کرده اند حادثه گرفتن در بوشهر خبر داد: منصفانه سرباز صبح همانطور که صحبت می کنیم در پادگانی در بوشهر {به دلیل} اختلافات خصوصی در حین اصلاح محل، ۴ نفر اجتناب کرده اند همکاران شخصی را به بیانیه سوگند خورده رساند.

وی افزود: جبانی پس اجتناب کرده اند ارتکاب جنایت، شبح به خطرناک اجتناب کرده اند پادگان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حین خطرناک، نیروی محرک خودروی سمند در حوالی پادگان گروگان گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید متواری شد.

وی افزود: بلافاصله شریک زندگی نیروی محرک همراه خود پلیس تصمیم گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خاص مشخصات خودرو، پلیس حرکت کرد.

این تأمین آگاه ذکر شد: نیروهای راهداری شهید موسوی دیلم خودرو را متوقف کردند کدام ممکن است طی آن قاتل همراه خود پلیس حاوی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خودروی عکس متواری شد.

وی همراه خود خاص اینکه خوشبختانه گروگان آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلاح قاتل نیز اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط شد، ذکر شد: این شخص تحمل تعقیب است.
انتهای پیام
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید