فروش بازده مسکن مهر در پرند و هشتگرد – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، علیرضا جعفری از روند اجرای نهضت ملی مسکن و تکمیل واحدهای مسکن مهر باقی مانده در شهرهای جدید پرند و هشتگرد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ۱۵۲ هزار و ۲۵ نفر در شهر جدید هشتگرد در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام شده اند که از این تعداد ۲۲ هزار و ۲۸۰ متقاضی تایید شده و تاکنون ۲۷ هزار و ۸۲۱ متقاضی واحد دریافت کرده اند. تعریف شده است.

مدیرعامل شرکت عمران یدادی حدید ادامه داد: ۲۲۴ هزار و ۸۴۷ نفر در پرند ثبت نام کردند که از این تعداد ۲۵ هزار و ۲۲۵ نفر تایید نهایی و ۲۷ هزار و ۱۶۴ نفر واحد تعیین تکلیف شدند.

۳۰ هزار و ۹۶۹ واحد مسکونی مهر در هشتگرد با بازخرید فروخته شد

جعفری در خصوص تکمیل واحدهای مسکونی مهر شهر هشتگرد جدید تصریح کرد: تعداد کل واحدهای مسکونی مهر شهر هشتگرد جدید ۴۸ هزار و ۹۲۳ واحد است که از این تعداد ۳۸ هزار و ۴۰۴ واحد تحت تعهد شرکت و دارای متقاضی است که ۳۰ واحد می باشد. هزار ۹۶۹ عدد.. فروش به صورت پرداخت می باشد. در حال حاضر ۷ هزار و ۱۲۱ واحد در شهر جدید هشتگرد باقی مانده است که قرار است تا پایان سال جاری تکمیل و تحویل متقاضیان شود.

فروش ۷۸ هزار و ۴۴۵ واحد مسکونی مهر در پرند

وی در خصوص تکمیل واحدهای مسکونی مهر شهر جدید پرند نیز اعلام کرد: تعداد کل واحدهای مسکونی مهر شهر جدید پرند ۹۵ هزار و ۶۷۲ واحد است که از این تعداد ۹۲ هزار و ۶۲۳ واحد متعلق به شرکت و دارای متقاضی است که از این تعداد، ۷۸ ۴۴۵ هزار با پرداخت به فروش می رسد. در حال حاضر تعداد واحدهای مسکونی مهر پرند ۶ هزار و ۵۴۳ واحد است.

وی تاکید کرد: تکمیل واحدهای مسکن مهر باقی مانده بخشی از تعهدات شرکت برای ساخت شهرهای جدید است که حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و ما به این امر توجه ویژه ای داریم.